Friday, September 14, 2007

Muscon Oy

Museoalan palveluihin erikoistunut yritykseni Muscon on aloittanut toimintansa. Lue lisää palveluista Musconin kotisivuilla osoitteessa www.muscon.fi.

Yrityksen toiminta-ajatuksena on auttaa museoita - missä ikinä apua tarvitaankin. Itselläni on kokemusta museoalalta viimeisen 19 vuoden ajalta ja muistan hyvin, miten kiireen keskellä olisi ollut tarpeen saada paikalle nopeasti osaavaa ja asiantuntevaa apua. Tiedän hyvin, miten tiukassa taloudellisessa tilanteessa museot toimivat ja tämä on huomioitu myös yrityksen hinnoittelussa.

Wednesday, September 05, 2007

Palomuseohanke

Suomen pelastusalan keskusjärjestö SPEK järjesti 30.8.2007 Turun linnassa seminaarin, jossa pohdittiin mahdollisuuksia alan erikoismuseon, nk. palomuseon, perustamiseksi. Tilanne on museoiden historiasta tuttu: luetteloimattomia kokoelmia on tallessa runsaasti erilaisissa perinnehuoneissa sekä muutamassa pitemmälle toteutetussa palomuseossa, niitä esitellään yleisölle vapaaehtoisvoimin tai oman työn ohessa. Koska oman ammattikunnan perinteen tallentaminen ei kuulu pelastusalan lakisääteisiin tehtäviin, perustuu kaikki tehty työ muutamien yksittäisten henkilöiden vapaaehtoiseen työpanokseen. Nyt on saavutettu käännekohta, jossa työn jatkuvuus ja kokoelmien säilyvyys halutaan taata perustamalla valtakunnallisesti kattava pelastusalan museo.


Seminaarin palomuseovisiot olivat ilahduttavan raikkaita. Tulevassa museossa nähtiin tärkeiksi mm. sen visuaalinen ilme ja onnistunut viestintä. Koska turvallisuusvalistus puolestaan on yksi pelastusalan tehtävistä, useat puhujat näkivät mielekkäänä liittää se museotoiminnan yhteyteen. Tällöin yksi mahdollinen esitystapa voisi olla edutainment, jossa opetettava aines pyritään muokkaamaan mahdollisimman viihdyttäväksi. Palomuseon painopisteet nähtiin museopedagogiassa sekä uudentyyppisessä näyttelyrakentamisessa, ja seminaarissa kuultiinkin Heurekan tulevaisuusjohtaja Jouko Koskisen puheenvuoro vuorovaikutuksesta näyttelynteon ytimenä.

Pelastusalan dokumentoinnin ja kokoelmien kartuttamisen sattumanvaraisuus ja systemaattisuuden puute huolestuttivat joitakin puhujia. Tiedostettu oli myös se, että nykyajan dokumentointi sähköisine dokumentteineen ym. on varsin haasteellinen tallennettava. Lohdutukseksi museoblogi voi paljastaa, että nämä asiat eivät ole paremmalla tolalla monessakaan ammatillisesti hoidetussa museossa. Kokoelmapolitiikat ovat vielä harvinaisia ja osaamista ja välineistöä puuttuu vielä internet-aikakauden perinteen tallennuksesta. Toisaalta pyrkimys systemaattiseen tallennukseen ei ole museotyössä tavoite, vaan tänä päivänä tehdään tiedostetusti valintoja ja rajauksia, jotka pyritään perustelemaan ja dokumentoimaan. Kokoelmien säilytys taas vie melkoisesti varjoa ja esimerkiksi sammutusajoneuvojen systemaattisen tallennuksen kustannukset on syytä selvittää. Auto-ja tiemuseo Mobilia pitää yllä kokoelmahotellia erityisesti ajoneuvoille, ja museonjohtaja Kimmo Levä tietää tarkasti, mitä mittaamattoman arvokkaan kulttuuriperinnön säilyttäminen maksaa euroissa.

Palomuseohanke on vielä alkuvaiheessa ja monet kysymykset ovat vielä avoimia. Mm. se, perustetaanko yhteistä, koko maan kattavaa museota lainkaan. Yksi vaihtoehto olisi jonkin jo olemassa olevan paikallisen palomuseon kehittäminen sellaiseksi. Internetin välityksellä toiminnan voisi helposti saada ulottumaan eri puolille maata.

Osoitteeseen www.palomuseot.fi on koottu kattavasti tietoja nykyisistä palomuseoista.