Friday, May 09, 2008

Tomislav Sola Suomessa

Taideteollinen korkeakoulu järjesti huhtikuussa seminaarin Tangible and Intangible Heritage for a Real World. Paikalle kutsuttu puhujakaarti oli nimekäs: mukana olivat mm. museologi, professori Tomislav Sola Kroatiasta, Peter von Bagh, professori Larry Friedlander (Standford University), Derek Fewster ja Susanna Pettersson.

Sola pohdiskeli inspiroivassa puheenvuorossaan digitaalisen ja reaalisen kulttuurin yhteneväisyyksiä ja eroja. Tämä oli loogista jatkumoa hänen kyberneettinen museo -ajattelulleen. Hänen ajattelussaan korostui edelleen museon funktio muistiorganisaationa, ja muistin pohjalle rakentuu viisaus. Viisaana oleminen ei kuitenkaan Solan mukaan museolle riitä. Hän kritisoi museoita siitä, että ne ovat aina pyrkineet analysoimaan maailmaa, vaikka niiden tulisi pyrkiä muuttamaan sitä.

Sola: Museums can...
- educate voters
- train consumers
- inform travellers
- educate hedonists
- equip entrepreneurs
- educate family members
- educate society members
- teach values of professionalism
- teach philosophy of quality and harmony

Sola näkee museon roolin aktiivisena toimijana yhteiskunnassa. Sillä on kuitenkin oma selkeä ja erikoistunut tehtävänsä harmonisemman tulevaisuuden rakentajana.

Harmillisesti seminaarin kuulijakunta koostui ainoastaan lähinnä tilaisuuden puhujista. Seminaarin markkinoinnissa oli epäonnistuttu täydellisesti. Seminaarin aihe oli hieman"outo". Ajatuksena oli ilmeisesti pohtia, voiko design ja taide edistää "intangible heritagen" välittämistä sen eri muodoissa ja voisiko niiden avulla jopa edistää uudenlaisen immateriaalisen perinteen syntymistä. Joka tapauksessa oli hienoa nähdä Sola livenä täällä Helsingissä, mutta samalla harmi, että tämä tilaisuus meni huonon tiedottamisen vuoksi ohi monelta kiinnostuneelta!

1 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Thanks for the attention. That conference was poorly visited. I always feel useless after such occasions. Would you believe that I was many years ago so fvery active in Finland that I have gad even a summer school. I also fought for Tama on Suomi, as an institution belonging to the "third generation" of national museums...

Take care, if this reaches you.
TSola

3:02 AM  

Post a Comment

<< Home