Thursday, February 11, 2010

Haitin kulttuuriperintö uhattuna

Haitin maanjäristyksen tuhot ovat laajuudessaan järkyttävät millä tahansa mittarilla arvioituna. Suurimmat ponnistelut alueella kohdistuvat luonnollisesti tässä vaiheessa ihmisten auttamiseen sekä jälleenrakennustyöhön. Kaikilla toimenpiteillä on kiire, sillä sadekauden alkaminen lähiaikoina merkitsee näissä oloissa katastrofin laajenemista.

Tällaisessa tilanteessa uhattuna on myös haitilaisten kulttuuriperintö tuhoalueilla, muistuttaa kansainvälinen museojärjestö ICOM. Järjestön sihteeristö, sen alainen Disaster Relief for Museums Task Force (DRFM) sekä paikalliset aluejärjestöt keräävät tietoa tuhoista. Maanjäristyksen koettelemalla alueella tiedetään olevan 14 museota tai muuta arvokkaita kokoelmia käsittävää kohdetta. Tietoja tuhoista näissä kohteissa on varsin vaikea saada, ja monet tiedot ovat vielä varmistamatta. Disaster Relief for Museums - Haiti -sivulle päivitetään tietoja haitilaisten museoiden ja kokoelmien tilanteesta. Myös Blue Shield on julkilausumassaan ilmaissut valittelunsa Haitin tilanteesta ja peräänkuuluttanut kansainvälisen yhteisön apua. Lisäksi se on perustanut Facebookiin "Haiti 2010 Blue Shield Solidarity" -ryhmän ja Twitterissäkin voi näitä asioita seurailla.

Mitä Haitin kulttuuriperinnön suojelemiseksi pitäisi tehdä? ICOM:n pääjohtaja Julien Anfruns on esittänyt vientikiellon asettamista haitilaisille kulttuuriesineille laittoman maastaviennin vähentämiseksi. Lisäksi vaurioituneille kohteille olisi järjestettävä suojelu varkauksien estämiseksi. Kokoelmille tulisi saada turvalliset säilytystilat. Myös yhteistyötä UNESCO:n alaisten organisaatioiden sekä erilaisten kulttuuriperintöalan järjestöjen välillä tulisi koordinoida tehokkaammin.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home