Monday, April 09, 2007

Tutkimus museossa

Jyväskylän yliopiston museologian opiskelijoiden ainejärjestö Diaarion vuosittainen seminaari (29.-30.3.) käsitteli tällä kertaa museoita ja tutkimusta. Museoissakin tutkitaan - ainakin jos termin tutkimus määrittelee tarpeeksi väljästi. Siinä missä Merja Herranen (MAL) piti tutkimuksena esineiden siirtelyä varastoissa, ei väitöskirjaa tekevällä, tohtorikoulutettava Arja Turusella (JY) puolestaan ollut annettu oikeutta käyttää itsestään ylevää tutkijan nimikettä.

Termi tutkimus onkin yleistynyt käsittämään laajan skaalan erilaisia toimintoja. Tai kärsinyt inflaation, kuten joku voisi ajatella. Päiväkodeissa ja kouluissa panostetaan tänä päivänä tutkivaan oppimiseen, ja museoissakin työskentelee suuri joukko tutkijoita, joiden toimenkuvaan voi kuulua kaikkea muuta maan ja taivaan väliltä paitsi tieteellisin kriteerein määriteltyä tutkimista. Kaikkea tiedon kanssa puuhastelua ei varmaankaan ole välttämätöntä kutsua tutkimiseksi, ottaen huomioon nyt vaikkapa sen miten paljon tietoa maailmassa ihmisten käsillä tälläkin hetkellä on.

Monia museoiden tutkija-nimikkeitä voisikin korvata tehtävää täsmällisemmin kuvaavalla nimikkeellä. Museoblogi ehdottaakin järjestettäväksi illanviettoja uusien nimikkeiden lanseeraamiseksi. Jos työ on pääsääntöisesti esineiden järjestelyä varastossa, voitaisiin yhdessä pohtia, kuvaisiko kenties kuutiologistikko vai peräti tila-analyytikko (engl. Space Analyst) tehtävää paremmin. Omat ehdotuksenne voitte lisätä kommentteihin - luonnollisesti nimettömänä.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home